افزایش ممبر کانال تلگرام

4-25

افزایش تضمینی ممبر های واقعی کانال شما با استفاده از روش ادد کردن کاربران واقعی و ماندگار

نگران ریزش ممبرها نباشید زیرا آذرنو تعداد زیادی ممبر هدیه به شما میدهد تا در هنگان ریزش تفاوتی با مقدار خریداری شده نداشته باشد

در صد احتمال ریزش: ۳۹ درصد

500ممبر واقعی+500ممبرهدیه
هزینه
30,000
تـــــومـــــان
افزایش ممبر واقعی
سفارش دهید
1000ممبر واقعی+1100ممبرهدیه
هزینه
70,000
تـــــومـــــان
افزایش ممبر واقعی
سفارش دهید
2000ممبر واقعی+1200ممبرهدیه
هزینه
130,0000
تـــــومـــــان
افزایش ممبر واقعی
سفارش دهید
3000ممبر واقعی+1750ممبرهدیه
هزینه
200,000
تـــــومـــــان
افزایش ممبر واقعی
سفارش دهید
5000ممبر واقعی+2300ممبرهدیه
هزینه
330,000
تـــــومـــــان
افزایش ممبر واقعی
سفارش دهید
10000ممبر واقعی+3500ممبرهدیه
هزینه
600,000
تـــــومـــــان
افزایش ممبر واقعی
سفارش دهید
20000ممبر واقعی+5000ممبرهدیه
هزینه
1,000,000
تـــــومـــــان
افزایش ممبر واقعی
سفارش دهید
40000ممبر واقعی+10000ممبرهدیه
هزینه
2,000,000
تـــــومـــــان
افزایش ممبر واقعی
سفارش دهید
ارسال تیکت